Pô Akrapovic, SC Project lon ngắn cho Phân khối lớn

700,000